21.02.2022

Burgemeester neemt voorgenomen besluit over eilân festival

Vandaag zijn we weer een stapje dichterbij ons gedroomde festival gekomen. Wij zijn de gemeente Terschelling enorm dankbaar voor de grote inspanning die zij hebben geleverd om tot een conceptbesluit voor de evenementenvergunning te komen. Dit betekent dat de eerste versie van het besluit wordt voorgelegd aan iedere burger die daar een zogenaamde zienswijze op kan schrijven. Gedurende zes weken worden de meningen verzameld en even later worden deze verwerkt in een definitief besluit. Pas als dit besluit rond is, vermoedelijk ergens in mei, kun je als eilân bezoeker je reservering omzetten in een toegangsbewijs. We zullen dit ruim van tevoren aankondigen.

Even opfrissen, hoe zat het ook alweer? De evenementenvergunning is de vierde in een reeks van aanvragen die al begon in het najaar van 2019. De natuurvergunning, een ontheffing van het stiltegebied, de omgevingsvergunning en dan nu de evenementenvergunning. In deze laatste wordt op de kleinste schaal vastgelegd hoe het evenement eruit komt te zien en ligt de nadruk op de veiligheid en openbare orde. 

Tegen alle eerder afgegeven vergunningen is bezwaar gemaakt en zo vermoeden we dat deze laatste ook niet alleen complimenten zal krijgen. Daar zijn we goed op voorbereid. Wij hebben groot vertrouwen dat de manier waarop dit evenement is opgebouwd rechtsgeldig is maar weten dat er altijd ruimte voor verbetering is. Om die reden is een strenge blik, eerst door de veiligheidsdiensten en de gemeente en daarna door de burgers, naar ons idee alleen maar goed om zeker te weten dat het eindresultaat de beste versie denkbaar is. Tot 7 april kan iedereen de stukken inzien en hun zienswijze sturen naar de gemeente. 

Wij kunnen ondertussen alsmaar dromen van het magische moment dat de eerste bezoekers aankomen om ons langverwachte plan werkelijkheid te maken. Wij erkennen daarin een enorme verantwoordelijkheid om onze gastheren – de natuur om het Duinmeertje en de campingbedrijven eromheen – met de grootste voorzichtigheid te betreden. 

Dit vragen wij ook van jullie. Het recht om in deze context van muziek te genieten kan alleen bestaan naast een enorme zorgplicht van ons allemaal aan die omgeving. Wij vermoeden dat bij velen van jullie dit als zeer natuurlijk zal voelen, maar toch zullen wij als organisatie in de aanloop veel aandacht geven aan de huisregels en gedragscodes die gelden in deze omgeving, zodat er geen reden tot verwarring kan ontstaan. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om jullie te ontvangen over circa 6 maanden.

Duinmeertje van Hee